Opština Mladenovac

privredna publikacija

PD ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD - DIREKCIJA PRIGRADSKA POGON MLADENOVAC

El. pošta Štampa PDF

Elektrodistribucija MladenovacGrad Mladenovac korisnik je blagodeti koje pruža električna energija još od kraja dvadesetih godina XX veka. Tada je gradsko upraviteljstvo sklopilo ugovor sa familijom Rakić, inače vlasnicima Fabrike džakova i tkaonice A.D, o korišćenju viška električne energije iz električne centrale koja je bila izgrađena za potrebe ove fabrike za potrebe osvetljenja grada.

Nakon Drugog svetskog rata, Mladenovac je uključen u elektroenergetski sistem Srbije putem 35 kV dalekovoda iz pravca Aranđelovca. Tada je u Mladenovcu osnovano elektroprivredno preduzeće „Elektrošumadija“ Mladenovac, koje je bilo nadležno za područje od Ralje do Aranđelovca i Smederevske Palanke.
Sredinom šezdesetih godina u Mladenovcu je izgrađena transformatorska stanica 110/35 kV, čime je područje Mladenovca uvršteno u red regija Srbije sa stabilnim napajanjem električnom energijom. Od tada pa do 1984. godine, područje Mladenovca bilo je organizaciono smešteno u elektroprivredno preduzeće „Elektromorava“ Požarevac, kao jedan od pet OOUR-a tog preduzeća.

PD Elektrodistribucija BeogradOd 1984. godine elektrodistributivna delatnost opštine Mladenovac nalazi se u sastavu Privrednog društva „Elektrodistribucija“ Beograd, kao jedan od šest pogona njene prigradske direkcije.
Pogon Mladenovac obavlja delatnost distribucije električne energije na području opštine Mladenovac, kao i na delovima opština Smederevo, Smederevska Palanka, Aranšđelovac i Sopot.
Osnovna delatnost Pogona Mladenovac je:
- Investiciono i tekuće održavanje mreže 35, 10 i 1 kV i objekata javnog osvetlenja,
- Upravljanje tokovima snage u distributivnom elektroenergetskom sistemu Mladenovca,
- Obračun i naplata utrošene električne energije potrošačima,
- Planiranje izgradnje novih elektroenergetskih i ostalih objekata u svrsi podizanja kvaliteta isporuke električne energije kupcima,
- Utvrđivanje energetskih i tehničkih uslova za priključenje novih potrošača,
- Priključenje novih potrošača i zaključivanje ugovora o pristupanju,
- Eksploatacija i održavanje transportnih sredstava Pogona.
Osnovni parametri poslovanja:
- Transformatorske stanice: 6 kom. 35/10 kV i 302 kom. 10/0,4 kV
- Elektroenergetski vodovi: 35 kV 7,1 km  nadzemni i 14,8 km  podzemni;
10 kv 181 km nadzemnih i 40,5 km podzemni; 1 kV 670 km nadzemni i 52,7 km podzemni;
- Potrošači: 22.134 domaćinastva, 1.251 virmanskih potrošača i 297 mernih grupa.
Za sve vreme postojanja radnici ovog Pogona predano su radili na realizaciji zadataka u cilju kvalitetne i redovne isporuke električne energije potrošačima uz neograničenu podršku upravnih i političkih struktura opštine Mladenovac.

 


Info

PD ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD

DIREKCIJA PRIGRADSKA POGON MLADENOVAC

Mladenovac, Kraljice Marije 30
Tel: 011 8232 082
Faks: 011 8230 420

Email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

011 8232 082

Menadžment - direktor

 

RADETA B. MARIĆDirektor: RADETA B. MARIĆ

Rođen je 12.05.1965. godine u Sjenici, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehnilčkom fakultetu u Beogradu 1991. godine. NA istom fakultetu je magistrirao 2007. godine, a doktorirao 2010. godine.
Radio je u „Zastava jugoautomobili“ u Kragujevcu i u „Elektrošumadiji“ Mladenovac, a od 2000. godine radi u „Elektrodistribuciji“ Beograd. Trenutno je direktor Direkcije Prigradske. Živi u Mladenovcu, oženjen je i otac troje dece.

Menadžment - rukovodioc pogona Mladenovac

LJUPČE P. MANDIĆ

Rukovodioc Pogona Mladenovac: LJUPČE P. MANDIĆ

Rođen je 18.11.1947. godine u Kistanjama, Hrvatska, gde je završio osnovnu školu. Srednju školu je završio u Kninu, a Elektrotehnički fakultet u Splitu 1972. godine. Magistrirao je u Zagrebu 1988. godine.
Radio je u „Elektrodalmaciji“ Split do 1991. godine, potom u „Elektroprivredi Krajine“, gde je obavljao dužnost direktora Distribucije za Dalmaciju i Liku. Od 1995. godine radi u „Elektrodistribuciji“ Beograd. Trenutno je na mestu rukovodioca Pogona Mladenovac. Živi u Beogradu, oženjen je i otac troje dece.


 

slika1slika10slika11slika12slika13slika2slika3slika4slika5slika6slika7slika8slika9

Zanimljivosti 

Opština Mladenovac nazivala se grad u posleratnim godinama (1945-1947), a nalazila se u srezu Mladenovac koji je obuhvatao skoro sva sela današnje opštine. U periodu 1947-1955. opština Mladenovac se nalazi u Kosmajskom srezu koji je oformljen od sreza Mladenovac i sreza Sopot, sa sedištem u Mladenovcu u Acovićevoj zgradi.