Opština Mladenovac

privredna publikacija

Impresum

E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
Izdavač:

Agencija „INTERNET MEDIA“

11460 Beograd-Barajevo, Svetosavska 113
Tel: 011 7872-039; 063 362 442; 063 362 449

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.internetmedia.rs

Za izdavača: Branko Kresojević

MLADENOVAC-privredna publikacija
www.mladenovac.publikacija.rs

Izdato u saradnji sa SO-e Mladenovac, UPS-Poslodavci Mladenovca i Turističkom organizacijom Mladenovca

Konsultanti: Branislav Jovanović-predsednik gradske opštine Mladenovac
Dragan Dedić-predsednik UPS-Poslodavci Mladenovca
Fidanka Jelača-direktor TO Mladenovca
Realizacija: Nemanja Dedić, Ninko Kresojević
Tekstove priredio: Ninko Kresojević
Web design: Vojislav Ilić
Fotografije:Turistička organizacija Mladenovca, Internet Media i iz dokumentacije preduzeća
Prevod na engleski: Ivana Sinđelić
Lektura: Milosav Barjaktarović

Februar 2010.

Mladenovac  Info

Population: 56.389
City of Mladenovac: 22.000 (2. Augusta 1893 proglašen za varoš, a središte sreza postaje 1930. godine)
Area: 338 km2
Settlements: 22
Village settlements: Amerić, Beluće, Beljevac, Velika Ivanča, Velika Krsna, Vlaška, Dubona,Jagnjilo, Koraćica, Kovačevac, Mala Vrbica,Markovac, Pružatovac, Rabrovac,Senaja,Crkvine, Šepšin
Suburban settlements: Rajkovac, Međulužje, Granice, Mladenovac (selo)
Roads: 118 km regionalnih, 28 km magistralnih i 162 km lokalnih puteva
Municipality day: August 2th

Interesting 

Godine 1965, za jednu noć, “plavci” iz Vrbice buldožerom su prosekli “bulevar” tako da je ujutro pukao pogled ka Tehničkoj školi. Bulevar je potpuno završen 29.11.1980. a prva tri manja tipska solitera s desne i leve strane bulevara i dugačka zgrada preko puta obdaništa započete su pre 1967. godine. Tehnička škola je prva “izašla na brdo”, sagrađena 1961. pre probijanja bulevara. Zgradu, koja je u početku bila predviđena za osnovnu školu, gradio je “Režijski odbor opštine” po tipskom projektu a nadzorni organ je bio Bora Đermanović.