Opština Mladenovac

privredna publikacija

Привредни потенцијали

Ел. пошта Штампа ПДФ

Привредни потенцијалиПривредна делатност Младеновца данас се одвија претежно у сфери приватног пословања, малим и средњим предузећима, док су некадашњи гиганти, настали у време убрзане индустриализације после Другог светског рата, „Петар Драпшин“, „Керамика“, „Минел.трафо“, „Цобест“ (Азбест), „Маковица“, „Интекс“ (Црвена звезда), са десеткованим бројем запослених, или приватизовани или пред приватизацијом.

У целокупном привређивању све већи значај остварују мала приватна предузећа производног карактера као што су „Пашалић“, „Фриговент“, „Космај Комерц“, Млекара „Границе“, ИПП „Арсић“, „Пиле продукт“, „СИМ“ и др.
Младеновачка привреда има реалне шансе да поновно буде једна од развијенијих на подручју шумадијског региона. Развијена комунална инфраструктура (железничка пруга, саобраћајнице, енергенти, гас, топловод, вода, канализација), сачувани индустријски објекти, уређено грађевинско земљиште, близина великог индустријског и потрошачког центра-Београда, ажурност управних органа и служби СО-е у смислу брзог добивања сагласности и грађевинских дозвола, бројна квалифицирана радна снага, су битни предуслови за нова инвестициона улагања и улазак иностраног капитала на ово подручје.
На евиденцији Националне службе запошљавања – Филијале Града Београда – Службе у Младеновцу у октобру 2010. године налазило се 5.843 незапослена лица, а судећи према подацима Републичког завода за статистику (РЗС), на основу увида у пријаве Републичком заводу за здравствено осигурање, у марту 2010. Године, у Младеновцу је било запослено 9.813 радника. Од тога највише у предузећима, њих 6.985 (3.273 жене). Највише ангажованих било је у прерађивачкој индустрији (2.844), а најмање у хотелима и ресторанима (37). Иначе од укупног броја запослених њих 2.828 су предузетници или лица запослена код њих, као и лица која обављају самосталну делатност.

Иначе, према евиденцији Агенције за привредне регистре, односно Народне банке Србије, број привредних друштава и задруга на територији општине Младеновац закључно са 31. децембром 2009. године био је 360, са укупно 4.290 запослених. У истом периоду у Младеновцу је било регистровано 97 предузетника који воде двојно књиговодство, а запослена у њима су била 344 радника. Укупан број активних предузетника (без података о запосленима код њих) на територији општине Младеновац закључно са 25.05.2010. године износио је  1.530, односно 2.557 од чега је у том тренутку њих чак 1.057 било у процесу брисања из регистра.
Тренд драстичног опадања броја запослених у Младеновцу огледа се у подацима РЗС који кажу да је у Младеновцу 30. септембра 2008. било 11.565 запослених, у марту 2009. године 11.281 док је само годину дана касније, по подацима из марта 2010. године тај број смањен готово за хиљаду ипо људи и износи 9.813 запослених.
Када је реч и пољопривреди, од 27.327 ха ораницама и баштама је покривено чак 20.479 ха. Највише под житом, 11.818 ха, а затим крмним биљем, повртним биљем, ливадама и воћњацима. Најмање је заступљено узгајање индустријског биља које заузима тек 187 ха, подаци су Републичког завода за статистику из 2008. године. У истој години са подручја Младеновца продато је 1.945 тона пшенице.

Младеновац данас располаже путном мрежом савремених коловоза и то: 118 км регионалних и 28 км магистралних путева. Такође, ту је и 162 км локалних путева од којих је 125 км са савременим коловозом, 27 км са макадамом и 10 км путева са земљаном подлогом, подаци су ЈП “Дирекција за изградњу и планирање” у Младеновцу.
Водоснабдевање Младеновца још увек није трајно решено, иако се може сматрати добрим. Постојећи капацитети за снабдевање водом су субартерски бунари помоћу којих се црпе подземне воде. Водовод града Младеновца са Месним заједницама Ковачевац и Влашка дужине је 95 км. Овом водоводном мрежом обухваћено је око 28.000 становника, а постоје и локални водоводи у насељима Сенаја, Дубона, Амерић, Рајковац, Кораћица, Велика Крсна и Велика Иванча. Завршетком изградње водосистема Макиш-Младеновац питање снабдевања водом требало би да буде у потпуности решено.
Кроз Младеновац пролази и магистрални гасовод и у значајној мери је спроведена гасификација индустрије и стамбених објеката, док је топловод прошао кроз готово цело градско насеље.
Покривеност општине ПТТ мрежом је добра. Постоји 11 Аутоматских телефонских централа са око 17.000 телефонских претплатника.

Младеновац  Инфо

Број становника: 56.389
Град Младеновац: 22.000 (2. Аугуста 1893 проглашен за варош, а средиште среза постаје 1930. године)
Површина: 338 км2
Број насеља: 22
Сеоска насеља: Амерић, Белуће, Бељевац, Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка, Дубона,Јагњило, Кораћица, Ковачевац, Мала Врбица,Марковац, Пружатовац, Рабровац,Сенаја,Црквине, Шепшин
Приградска насеља: Рајковац, Међулужје, Границе, Младеновац (село)
Путна мрежа: 118 км регионалних, 28 км магистралних и 162 км локалних путева
Дан општине: 2.Август

Предраг  Алексендрић

Надамо се да смо у овом кратком представљању Младеновца и његове богате историје успели да у вама пробудимо жељу да се и сами уверите у лепоту и дух који га красе. Капија питоме и лепе Шумадије широм је отворена за све добронамерне госте.

Занимљивости 

Године 1965, за једну ноћ, “плавци” из Врбице булдожером су просекли “булевар” тако да је ујутро пукао поглед ка Техничкој школи. Булевар је потпуно завршен 29.11.1980. а прва три мања типска солитера с десне и леве стране булевара и дугачка зграда преко пута обданишта започете су пре 1967. године. Техничка школа је прва “изашла на брдо”, саграђена 1961. пре пробијања булевара. Зграду, која је у почетку била предвиђена за основну школу, градио је “Режијски одбор општине” по типском пројекту а надзорни орган је био Бора Ђермановић.